"společně stavíme!"

O nás

 

 

AČS

Aliance českých stavebnin s.r.o.
Dělnická 209
434 01 Most - Velebudice

IČ: 08791236

Datová schránka: 5nqj4jb

Kontaktujte nás

O Alianci

Aliance českých stavebnin s.r.o. byla založena v prosinci 2019 jako sdružení pěti samostatných obchodních firem se stavebním materiálem – DELFY s. r.o. Most, Stavebniny Libušín Ivo Klug s.r.o.,  Profi Schierer s.r.o., Hrbáček s.r.o. a KESSL spol. s r.o. K.Vary. Těchto pět společností provozuje celkem 16 prodejen, převážně v severozápadních Čechách a společně dosahuje obratu 1 mld kč.

Primárním cílem bylo vytvořit protiváhu rostoucí síle velkých řetězců stavebnin, působících na českém trhu, které postupně monopolizují trh. Menší lokální stavebniny zanikají či jsou akvizičně pohlcovány. Naší ambicí je zachovat zdravou diverzitu trhu, která, jak historická zkušenost ukazuje, je jedinou zárukou přirozeně fungujícího konkurenčního prostředí. Jen zákazník má být tím suverénním subjektem, který má právo si vybrat podle ceny, profesionality poskytovaných služeb i osobních preferencí.

Členové Aliance jsou představiteli tradičních regionálních stavebnin rodinného typu, působící často již v druhé generaci od počátku devadesátých let ve svém regionu, kde zaujímají v rámci oboru významné postavení. Jednotlivé stavebniny, budované „od píky“ již třetí desetiletí, jsou velmi těsně spjaty se svým městem a jeho bezprostředním okolím. Zaměstnanci tak patří do širší rodiny majitelů – zakladatelů, kteří firmy v naprosté většině případů osobně řídí, a vůči svým zákazníkům i svým kolegům a jejich rodinám cítí osobní odpovědnost. V rámci svého regionu se pak všichni členové sponzorsky podílejí na celé řadě prospěšných projektů, odvádějí zde místně příslušné daně a zkrátka – dýchají spolu s ním.
 

Přestože založením Aliance ve formě společnosti s ručením omezeným došlo k určité institucionalizaci spolupráce mezi zakládajícími členy Aliance, která ve volnější formě na bázi vzájemně výhodného obchodování byla realizována již dříve, elementární podstatou této spolupráce jsou letité nadstandardní přátelské vztahy mezi majiteli a vedoucími představiteli těchto obchodních společností.

Mezi členy Aliance panuje široká shoda nad podobou, jakou formou chtějí svoje služby zákazníkům poskytovat. I přes implementaci nejnovějších technologických vymožeností, modernizaci prodejen a rostoucí profesionalitu personálu, chtějí zachovat i tradiční lidský přístup k zákazníkům, který se u některých řetězců stavebnin začíná tak trochu vytrácet.

Cílem Aliance pro rok 2020 se stalo navázání trvalých obchodních vztahů na bázi oboustranně výhodné partnerské spolupráce se strategickými dodavateli i vnitřní uspořádání vztahů mezi jednotlivými aliančními členy, s cílem harmonizovat spolupráci mezi členy. Zakládající členové představují tržní sílu celkového ročního obratu (2019) cca 1 mld Kč, kterou chtějí nadále posouvat. Pro rok 2021 a další období se pak počítá s postupným rozšiřováním počtu členů Aliance, kdy již nyní se ozvala řada potencionálních zájemců.

Ambiciózní vizí Aliance je tak vybudovat z regionálních stavebnin fungující celostátní síť prodejců stavebních materiálů, kteří naprosto svébytně budují svoji privátní tradiční značku, ale zároveň využívají sílu Aliance k posilování své lokální pozice, což jim umožní přinášet svým zákazníků vyšší kvalitu poskytovaných služeb i lepší ceny.